Latstab
Tālrunis: +371 2929 9282
E-pasts: info@latstab.lv sales@latstab.lv
Adrese: Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzekne, LV-4600, Latvija

Reģistrācijas numurs: LV41503042416
Banka: AS „Citadele banka“
SWIFT: PARXLV22
Konta numurs: LV14PARX0015236040001