Jaunumi

Paplašināts telpu nomas līgums

LATSTAB meitas uzņēmums MEGASTEEL ar Rēzeknes valstspilsētas domi 2021. gadā noslēdza nomas līgumu par 2. stāva telpām ēkā Atbrīvošanas alejā 155A, k-1., kas ir loģisks turpinājums 2019. gada augusta 1. stāva MEGASTEEL nomas līgumam un 2021. gada augusta LATSTAB nomas līgumam par 3. stāva telpām tajā pašā adresē.